Morawy

Encyklopedia PWN

walka zbrojna w obronie niepodległości Polski, prowadzona 1 IX–6 X 1939 przeciwko agresji Niemiec i od 17 IX — ZSRR, będąca początkiem II wojny światowej;
Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
Mahler
[mạ:lər]
Gustav Wymowa, ur. 7 VII 1860, Kalischt (ob. Kaliště, Morawy), zm. 18 V 1911, Wiedeń,
austriacki kompozytor i dyrygent.
morawska szkoła, moravska škola,
nazwa używana na określenie sztuki istniejącej na obszarze Zachodniej Morawy i Wielkiej Morawy w Serbii od lat 80. XIV w. do 1459;
Ołomuniec, Olomouc,
m. w Czechach, przy ujściu Bystrzycy do Morawy;
część m. Uherské Hradiště (Czechy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia