Morawy

Encyklopedia PWN

system górski na północno-wschodnim obrzeżeniu Masywu Czeskiego, w Polsce i Czechach oraz Niemczech (zachodni skraj);
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
m. w południowo-wschodnich Czechach, w kraju zlińskim, nad Morawą.
Wiedeńska, Kotlina, Wiener Becken,
zapadlisko tektoniczne w północno-wschodniej Austrii, położone pomiędzy Alpami i Karpatami, w środkowym biegu Dunaju,
rz., lewy dopływ Sanu, płynie przez Beskid Niski, Pogórze Środkowobeskidzkie do Kotliny Sandomierskiej, w woj. podkarpackim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia