Morawa
 
Encyklopedia PWN
Morawa, czes. i słowac. Morava, niem. March,
rz. w Czechach, Słowacji i Austrii; w dolnym biegu wyznacza granicę między Słowacją a Czechami i Austrią, lewy dopływ Dunaju;
Położenie w państwie: Czechy, Słowacja, Austria
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Dunaj
Długość: 329 km
Główne rzeki zasilające: Haná, Dyja, Desna, Beczwa, Olšava, Myjava
Główne miejscowości: Ołomuniec, Uherské Hradiště, Hodonín
źródła w Sudetach, w Masywie Śnieżnika; płynie ku południowi, najpierw przez Sudety Wschodnie i Kotlinę Górnomorawską, następnie tworzy przełom między Chrzibami (Karpaty Środkowomorawskie) a przedgórzem Białych Karpat; uchodzi do Dunaju w obrębie Morawskiego Pola, powyżej Bratysławy; gł. dopływy: Haná, Dyja (pr.), Desná, Beczwa, Olšava, Myjava (l.); żeglowna 70 km; gł. m. nad M.: Ołomuniec, Uherské Hradiště, Hodonín.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia