Kwantowanie

Encyklopedia PWN

fiz. liczba cząstek znajdujących się w tym samym stanie kwantowym układu fiz. złożonego z identycznych cząstek;
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
oscylator
[łac.],
fiz. układ fiz. (mech., elektr.) wykonujący drgania wokół położenia równowagi trwałej.
telekom. pierwszy etap przetwarzania analogowo-cyfrowego;
Rayski Jerzy, ur. 6 IV 1917, Warszawa, zm. 13 X 1994, Kraków,
fizyk teoretyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia