liczba obsadzeń
 
Encyklopedia PWN
liczba obsadzeń,
fiz. liczba cząstek znajdujących się w tym samym stanie kwantowym układu fiz. złożonego z identycznych cząstek;
odgrywa podstawową rolę w tzw. drugim kwantowaniu; zespół l.o. może występować jako zmienne niezależne w opisie układu fiz. zamiast zupełnego układu wielkości dynamicznych charakteryzujących indywidualne stany poszczególnych cząstek; funkcja falowa może zatem być rozpatrywana jako funkcja l.o.; gdy układ składa się z bozonów, l.o. może przybierać nieograniczone wartości całkowite, natomiast gdy składa się on z fermionów, l.o. może wynosić tylko 0 lub 1 (Pauliego zakaz). Pojęcie „liczba obsadzeń” wprowadził 1927 P.A.M. Dirac w swojej teorii promieniowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia