Kodowanie

Encyklopedia PWN

nowa klasa cząstek zakaźnych, nie zawierających kwasów nukleinowych, powodujących przewlekłe, postępujące, zawsze śmiertelne choroby ośrodkowego układu nerwowego ludzi i zwierząt;
inform., telekom. zestaw uzgodnień określających sposób nawiązywania i prowadzenia komunikacji w sieci komputerowej oraz w cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
radiotelegrafia
[łac.-gr.],
rodzaj telegrafii, w której do przesyłania sygnałów telegraficznych wykorzystuje się fale radiowe (gł. krótkie, niekiedy średnie);
ramka odczytu, faza odczytu,
genet. odcinek DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) zawierający sekwencję trójek nukleotydowych (kodonów) kodujących aminokwasy, które budują cząsteczkę białka;
redundancja
[łac. redundantia ‘nadmiar’],
językozn. nadwyżka informacji zawartej w wiadomości w stosunku do tej liczby informacji, która jest niezbędna, aby wiadomość została przekazana bez uszczuplenia treści.
redundancja
[łac.redundantia ‘nadmiar’],
inform.:

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia