Kodowanie

Encyklopedia PWN

kod kreskowy, kod paskowy,
kod binarny, którego zapis składa się z prążków — prążkowi lub paskowi szerokiemu odpowiada 1, a pustemu polu lub prążkowi cienkiemu 0;
Łukaszewicz Leon, ur. 20 XI 1923, Warszawa, zm. 5 III 2013, tamże,
informatyk; konstruktor pierwszych pol. komputerów;
magnetofon
[gr.],
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnet. (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektr.);
zestaw znaków (symboli literowych i cyfr) służący do kodowania (wg określonej reguły) wyników pomiarów i obserwacji meteorologicznych;
standard (norma) określający sposób kompresji plików muz., tj. strumieni danych będących dźwiękami przetworzonymi na sygnały cyfrowe;
MUSE
[ang. Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding ‘wielokrotne kodowanie z podnyquistowskim próbkowaniem’],
jeden z systemów telewizji o bardzo dużej rozdzielczości obrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia