kod kreskowy
 
Encyklopedia PWN
kod kreskowy, kod paskowy,
kod binarny, którego zapis składa się z prążków — prążkowi lub paskowi szerokiemu odpowiada 1, a pustemu polu lub prążkowi cienkiemu 0;
stosowany przy sporządzaniu dokumentów rejestrowanych automatycznie, umieszczany gł. na opakowaniach i metkach artykułów handl.; zakodowane za pomocą zapisu prążkowego dane oraz znaki sterujące są odczytywane za pomocą automatycznego urządzenia odczytującego (dla ułatwienia odczytu wzrokowego kod kreskowy jest uzupełniany odpowiednikiem cyfrowym umieszczonym pod lub nad zapisem prążkowym); w domach towarowych z terminalem kasowym jest połączone pióro świetlne, a wszystkie kasy — z komputerem, który dzięki temu rejestruje w pamięci dane o wszystkich sprzedawanych towarach; do najbardziej znanych systemów oznaczeń za pomocą kodu kreskowego zalicza się amer. Universal Product Code (UPC), eur. European Article Numbering (EAN), jap. Japanes Article Number (JAN). Prace nad kodowaniem towarów koordynuje International Article Numbering Association (IANA) z siedzibą w Brukseli; 1990 Polska uzyskała członkostwo tej instytucji (nr kodowy pol. wyrobów — 590); pracami w Polsce, m.in. nadawaniem numerów kodowych, zajmuje się Centrum Kodów Kreskowych w Poznaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia