Kodowanie

Encyklopedia PWN

dekoder
[łac.-ang.],
telekom. urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces dekodowania;
dekodowanie
[łac. de ‘od’, codex ‘pismo’],
telekom. odtwarzanie informacji w postaci oryginalnej (lub w postaci żądanej) z jej zakodowanej reprezentacji;
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
nośnik informacji stosowany w systemach CD, DVD i systemach pochodnych;
dziedziczenie pozachromosomowe, dziedziczenie cytoplazmatyczne, dziedziczenie pozajądrowe, dziedziczenie matczyne,
dziedziczenie informacji genetycznej znajdującej się poza chromosomami;
EBCDIC, ang. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code,
inform. system kodowania znaków używany w dużych komputerach firmy IBM;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia