Kodowanie

Encyklopedia PWN

egzony
[gr.],
eksony,
odcinki genu złożonego (a także pierwotnego produktu jego transkrypcji), które nie są usuwane z sekwencji mRNA w procesie składania RNA;
dziedzina nauk biologicznych, a ściślej genetyki, której zadaniem jest wyjaśnienie molekularnych podstaw procesu dziedziczenia;
haszowanie, kodowanie mieszające,
inform. technika szybkiego dostępu do rekordów zapisanych w bazie danych.
implant pniowy, wszczep pniowy,
proteza przywracająca zdolność słyszenia chorym z uszkodzonym nerwem słuchowym (np. wskutek zmian nowotworowych bądź pourazowych);
indukcja
[łac.],
genet. podstawowy dla prokariontów i jednokomórkowych eukariontów mechanizm regulacji genetycznej na poziomie ekspresji genów;
genet. odcinki genów, które zostają usunięte w wyniku składania RNA zanim uzyska on pełną funkcjonalność;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia