Kodowanie

Encyklopedia PWN

koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
genet. proces syntezy RNA, podczas którego na matrycy DNA jest syntetyzowana komplementarna nić RNA;
Unicode
[jụ:nıkəud; ang.],
inform. sposób kodowania znaków, równoważny z międzynarodowym standardem ISO/IEC 10646, zapewniający możliwość reprezentowania znaków we wszystkich używanych systemach pisma, zarówno alfabetycznych, jak i ideograficznych (ujednolicony zestaw znaków chińskich, japońskich i koreańskich), a także powszechnie używanych symboli muzycznych, matematycznych i piktogramów — obecnie w sumie ok. 39 tys. znaków;
geny składające się z sekwencji kodujących (egzonów) i sekwencji nie kodujących (intronów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia