Kodowanie

Encyklopedia PWN

samolubny DNA, gen samolubny,
genet. koncepcja leżąca u podstaw współczesnego neodarwinizmu;
słuch, zmysł słuchu,
zdolność odbierania przez zwierzęta i człowieka fal dźwiękowych zwanych akustycznymi (fale sprężyste).
steganografia
[gr. steganós ‘przykryty’, graphḗ ‘pismo’],
zespół metod służących do bezpiecznego przesyłania informacji w sposób ukrywający sam fakt ich istnienia;
supresory
[łac.],
genet. geny, które mogą znosić fenotypowy efekt mutacji w innych genach.
sygnał
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. czynnik będący nośnikiem wiadomości, umożliwiający jej przesyłanie na odległość lub rejestrację;
sposób kodowania informacji o obrazie kolorowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia