KONOPNICKA

Encyklopedia PWN

realizm
[łac. realis ‘rzeczywisty’],
lit.:
sakramentki, benedyktynki sakramentki, Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Moniales Sancti Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSBap),
żeński zakon kontemplacyjny reguły św. Benedykta z Nursji, zał. 1653 w Paryżu przez Katarzynę de Bar (matka Mechtylda), zatwierdzony 1668 przez papieża Klemensa IX;
sonet
[wł. sonetto < łac. sonus ‘dźwięk’],
utwór liryczny złożony z 14 wersów, zgrupowanych w 2 strofach 4-wersowych i w 2 strofach 3-wersowych (tercetach).
miasto w województwie podlaskim, pow. grodzki, na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą; siedziba pow. suwalskiego.
Szczurat Wasyl, ur. 24 VIII 1871, Wysłoboki, zm. 27 IV 1948, Lwów,
ukr. historyk literatury i poeta;
ilustrowany tygodnik dla kobiet, wyd. 1884–87 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia