KONOPNICKA

Encyklopedia PWN

Kajka, Kayka, Michał, ur. 27 IX 1858, Skomack k. Ełku, zm. 22 IX 1940, Orzysz,
mazurski poeta ludowy;
pismo wyd. 1870–92 w Kaliszu, 2 razy w tygodniu, przez K.W. Hindemitha;
Kudirka Vincas Wymowa, pseud. Vincas Kapsas, ur. 31 XII 1858, Paežerai, zm. 16 XI 1899, Naumiestis,
litew. pisarz, krytyk lit., tłumacz;
Kulon Stanisław Karol, ur. 26 VIII 1930, Sobiesk k. Tarnopola,
rzeźbiarz;
Kupała Janka, właśc. Iwan Łucewicz, ur. 7 VII 1882, Wiazynka (pow. wileński), zm. 28 VI 1942, Moskwa,
białoruski poeta i dramatopisarz;
Łepki Bohdan, ur. 4 XI 1872, Krogulec (Podole), zm. 21 VII 1941, Kraków,
ukr. pisarz i historyk literatury;
zał. 1787 na Łyczakowie, rozplanowany na jego wzgórzach przez K. Bauera, w 2. poł. XIX w. przekształcony przez K. Tchórzewskiego.
Marković Zdenka, ur. 10 I 1884, Požega, zm. 14 XI 1974, Zagrzeb,
pisarka chorwacka;
Niewiadomski Stanisław, ur. 4 XI 1859, Saposzyn k. Lwowa, zm. 15 VIII 1936, Lwów,
kompozytor, krytyk i pedagog muzyczny;
Noskowski Zygmunt, ur. 2 V 1846, Warszawa, zm. 23 VII 1909, tamże,
kompozytor, pedagog muz. i dyrygent.
Orzeszkowa Eliza, z domu Pawłowska, secundo voto Nahorska, ur. 6 VI 1841, Milkowszczyzna, zm. 18 V 1910, Grodno,
pisarka i publicystka, autorka Nad Niemnem.
Osmanis Jazeps Wymowa, ur. 11 VII 1932, zm. 25 IX 2014,
łotewski poeta, krytyk literacki, tłumacz literatury polskiej;
Paryski Antoni Alfred, A.A. Panek, pseud. Parysso, Hearst, ur. 11 VII 1865, Bocheń (pow. łowicki), zm. 24 IV 1935, Toledo (USA),
polonijny wydawca, dziennikarz;
Pniewski Bohdan, ur. 26 VII 1897, Warszawa, zm. 5 IX 1965, tamże,
architekt;
prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego 1863–64;
dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., wyd. 1882–86 w Krakowie;
realizm
[łac. realis ‘rzeczywisty’],
lit.:
sakramentki, benedyktynki sakramentki, Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Moniales Sancti Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti (OSBap),
żeński zakon kontemplacyjny reguły św. Benedykta z Nursji, zał. 1653 w Paryżu przez Katarzynę de Bar (matka Mechtylda), zatwierdzony 1668 przez papieża Klemensa IX;
sonet
[wł. sonetto < łac. sonus ‘dźwięk’],
utwór liryczny złożony z 14 wersów, zgrupowanych w 2 strofach 4-wersowych i w 2 strofach 3-wersowych (tercetach).
miasto w województwie podlaskim, pow. grodzki, na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą; siedziba pow. suwalskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia