Bryl Janka
 
Encyklopedia PWN
Bryl Janka, ur. 4 VIII 1917, Odessa, zm. 25 VII 2006, Mińsk,
pisarz białoruski;
1939 w WP, walczył w obronie Gdyni i Oksywia; 1939–41 w niewoli niem.; po ucieczce w partyzantce białoruskiej, redagował pisma podziemne; w twórczości motywy autobiogr., tematyka wojenna, wątki z życia wsi zachodniobiałoruskiej, obrazujące pozytywne wpływy kolektywizacji; opowiadania (pol. wybory, m.in. Wartki Niemen 1989), powieść (W Zabłociu świta 1950, wyd. pol. 1953), miniatury filoz. (pol. wybór Witraże 1979); przekłady utworów pisarzy pol. (m.in. E. Orzeszkowej, J. Iwaszkiewicza, T. Różewicza, E. Brylla); opracowania edycji wyborów poezji A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, antologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia