KONOPNICKA

Encyklopedia PWN

Orzeszkowa Eliza, z domu Pawłowska, secundo voto Nahorska, ur. 6 VI 1841, Milkowszczyzna, zm. 18 V 1910, Grodno,
pisarka i publicystka, autorka Nad Niemnem.
Osmanis Jazeps Wymowa, ur. 11 VII 1932, zm. 25 IX 2014,
łotewski poeta, krytyk literacki, tłumacz literatury polskiej;
Paryski Antoni Alfred, A.A. Panek, pseud. Parysso, Hearst, ur. 11 VII 1865, Bocheń (pow. łowicki), zm. 24 IV 1935, Toledo (USA),
polonijny wydawca, dziennikarz;
Pniewski Bohdan, ur. 26 VII 1897, Warszawa, zm. 5 IX 1965, tamże,
architekt;
prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego 1863–64;
dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., wyd. 1882–86 w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia