„Przegląd Literacki i Artystyczny”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Literacki i Artystyczny”,
dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., wyd. 1882–86 w Krakowie;
nieoficjalny organ krak. Koła Artyst.-Lit., ukazujący się pod redakcją K. Bartoszewicza; podtrzymywał kult poezji romant., sprzeciwiał się estetyce naturalist.; zamieszczał liczne przekłady z literatury ang., fr., niem., a także słowackiej, czeskiej, ros., węgierskiej; wśród współpracowników m.in.: M. Bałucki, M. Gawalewicz, M. Konopnicka, Cz. Jankowski, A. Oppman.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia