Szczurat Wasyl
 
Encyklopedia PWN
Szczurat Wasyl, ur. 24 VIII 1871, Wysłoboki, zm. 27 IV 1948, Lwów,
ukr. historyk literatury i poeta;
od 1929 czł. Akad. Nauk Ukr. SRR; od 1939 profesor uniwersytetu we Lwowie; badacz twórczości T. Szewczenki, także ukr.-pol. związków lit. (prace o J. Słowackim, studium monograficzne Szewczenko i polaky. Osnowy wzajemnych zwjazkiw 1917); liryka osobista i na motywach hist.; przekłady ód Horacego, literatury ros., fr., niem. oraz poezji pol. (Słowacki, A. Asnyk, M. Konopnicka).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia