III Korpus Polski

Encyklopedia PWN

zespół struktur prawno-państwowych, organizacyjnych i obywatelskich, które w latach II wojny światowej miały zapewnić ciągłość działalności państwa polskiego na jego własnym terytorium w warunkach okupacji tego terytorium przez wrogów.
wojna między Polską a sowiecką Rosją;
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia