Gesellschaft

Encyklopedia PWN

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte
[gəẓlszaft dọiczər natụ:rforszər und ạ̈rctə],
niem. specjalistyczne towarzystwo naukowe, zał. 1822 (jedno z najstarszych), z siedzibą w Lipsku;
Gesellschaft für Chemische Industrie
[gəẓlszaft fü:r ṣ́:mıszə ındustrị:],
szwajcarska firma chemiczno-farmaceutyczna, → Ciba Geigy AG.
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
[ạlgəmainə elektricitẹ:c gəzẹlszaft; niem.] Wymowa
→ AEG AG.
Die Naturforschende Gesellschaft
[di: naturfọrszendə gəzẹlszaft],
towarzystwo nauk., → Societas Physicae Experimentalis.
Gutenberg-Gesellschaft
[g. gzẹlszaft],
niem. Internationale Vereinigung für Geschichte und Gegenwart der Druckkunst,
międzynar. stowarzyszenie badaczy historii i współczesności drukarstwa, zał. 1901 w Moguncji;
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
[kạir wı̣lhlm gzẹlszaft cur f. dr wı̣snszaftn; niem., ‘towarzystwo imienia cesarza Wilhelma dla popierania nauk’],
towarzystwo popierania rozwoju nauki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia