Gesellschaft

Encyklopedia PWN

naukozn. dobrowolne, samorządne stowarzyszenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działalność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (mecenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane w celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej różnego typu (badań, dyskusji naukowych itp.), popierania nauki przez stwarzanie warunków jej rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii publicznej.
socjol. typ grupy (zbiorowości) społecznej o silnej więzi wewnętrznej, której podstawą są nie tyle świadomie wytknięte cele, ile czynniki emocjonalne, mające źródło w tradycji, obyczaju, wartościach, poczuciu obowiązku wobec grupy itp.;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
Zesen
[c̣:zən]
Philipp von, pseud. Ritterhold von Blauen, ur. 8 X 1619, Priorau k. Dessau, zm. 13 XI 1686, Hamburg,
pisarz niemiecki;
zrzeszenie, stowarzyszenie,
socjol. typ grupy (zbiorowości) społ. utworzonej dobrowolnie, ze świadomą intencją osiągnięcia określonych celów;
Zweigert
[cwạirt]
Konrad, ur. 1911, zm. 12 II 1996,
prawnik niemiecki, specjalista w dziedzinie prawa prywatnego, porównawczego, międzynarodowego prywatnego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia