Gutenberg-Gesellschaft
 
Encyklopedia PWN
Gutenberg-Gesellschaft
[g. gzẹlszaft],
niem. Internationale Vereinigung für Geschichte und Gegenwart der Druckkunst,
międzynar. stowarzyszenie badaczy historii i współczesności drukarstwa, zał. 1901 w Moguncji;
skupia ok. 2 tys. czł. z ok. 40 krajów; do jego zadań należy prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami drukarstwa i kulturą książki, popularyzacja tematyki księgoznawczej; wydaje publikację bibliologiczną o najwyższej randze nauk. „Gutenberg-Jahrbuch” (od 1926; 75 tomów do 2000); współdziała z Inst. Księgoznawstwa Uniw. im. J. Gutenberga oraz z Muzeum Gutenberga (zał. 1900, obecnie pod nazwą Weltmuseum der Druckkunst) w Moguncji; przyznaje co 3 lata prestiżową Nagrodę im. J. Gutenberga; prezesem G.-G. jest zawsze aktualny nadburmistrz Moguncji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia