Gesellschaft

Encyklopedia PWN

Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
[maks plank gəẓlszaft cu:r fọ̈rdəruŋ d:r wı̣sənszaftən],
naukozn. → Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka.
Vereinigte Königs- und Laurahütte. Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb
[ferinıgtə k. unt l. ạkcjəngəzẹlszaft für b. unt hụ̈tənbetri:b],
koncern górniczo-hutniczy, z siedzibą w Berlinie;
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenchaften (MPG),
niem. towarzystwo nauk.,
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
pierwsze nowoż. towarzystwo nauk. na ziemiach pol. zajmujące się przyrodoznawstwem (ang., fr. science),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia