Gazy rzeczywiste

Encyklopedia PWN

Joule
[dżu:l]
James Prescott Wymowa, ur. 24 XII 1818, Salford (hrab. Lancashire), zm. 11 X 1889, Sale (hrab. Cheshire),
fizyk brytyjski.
niewielka zmiana temperatury rozprężanego adiabatycznie (adiabatyczny proces) i izoentalpowo (izentalpowy proces) gazu rzeczywistego;
fiz. jedno z podstawowych praw gazowych, zgodnie z którym objętość (V) danej masy gazu doskonałego pod stałym ciśnieniem zależy liniowo od jego temperatury bezwzględnej (T);
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
fiz. związek między parametrami stanu układu termodynamicznego znajdującego się w stanie równowagi, ograniczający ilość parametrów niezależnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia