Forma

Encyklopedia PWN

mat. funkcja n zmiennych postaci y = a1x1 + a2x2 +... + anxn (bez wyrazu wolnego), gdzie współczynniki a1,... , an nie zależą od x1,... , xn
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
forma odlewnicza jednorazowa wykonana z masy formierskiej, której gł. składnikiem jest piasek.
forma różniczkowa, forma zewnętrzna,
mat. antysymetryczne, kowariantne pole tensorowe (tensor) rzędu p (f.r. stopnia p); równoważnie: gładki przekrój p-tej potęgi zewnętrznej wiązki kostycznej (tzn. wiązki funkcjonałów liniowych na wiązce stycznej) do danej rozmaitości;
cienkościenna forma odlewnicza jednorazowa, wykonana przez spiekanie masy formierskiej z piasku i żywicy.
mat. odwzorowanie f: X × X →  (gdzie X jest przestrzenią liniową nad ciałem liczb zespolonych ), które jest liniowe ze względu na pierwszą zmienną i spełnia warunek: dla wszystkich v, w ∈ X;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia