Forma

Encyklopedia PWN

jednostka języka pełniąca funkcję semantyczną lub syntaktyczną;
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
Forma rządu, szwedz. Regeringsformen,
nazwa szwedz. ustaw zasadniczych;
budowa wyrazu, w której można wyróżnić składnik wyrażający funkcje leksykalne oraz składnik określający funkcje gramatyczne, głównie fleksyjne.
zbiór elementów drukujących przeznaczony do przenoszenia farby drukowej na podłoże drukowe (papier, tkaninę, folię z tworzyw sztucznych lub metalową i in.) różnymi metodami drukowania.
Koncepcja sztuki S.I. Witkiewicza przecząca zasadom realizmu, naturalizmu i wszelkiego prawdopodobieństwa życiowego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia