Forma

Encyklopedia PWN

muz. schemat budowy utworu muz.;
w świetnej, w najlepszej formie.
muz. forma zakładająca odmienne opracowanie muzyczne kolejnych zwrotek utworu wokalnego z tekstem, np. romantyczna pieśń przekomponowana.
sankcjonowane przez prawo karne stadia realizacji czynu zabronionego (tzw. formy stadialne) oraz sposoby współdziałania kilku osób w jego popełnieniu (tzw. formy zjawiskowe).
formy przejściowe, brakujące ogniwa,
formy zwykle kopalnych organizmów łączące cechy budowy 2 różnych grup systematycznych;
Formo Ivar, ur. 24 VI 1951, Oslo, zm. 26 XII 2006, Nordmarka (w rejonie Oslo),
norw. biegacz narciarski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia