Forma

Encyklopedia PWN

postacie, w których rośliny przeżywają najbardziej niekorzystną porę roku (zima, susza), wyróżnione na podstawie najbardziej charakterystycznej cechy — umiejscowienia pąków odnawiających;
historia form, niem. Formgeschichte, morfokrytyka,
w egzegezie bibl. element badań nad historią powstania tekstu, a zarazem nazwa szkoły i metody w hermeneutyce biblijnej, wpływowej w protestantyzmie liberalnym 1. poł. XX w.;
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka; rozróżnia się wśród nich formy wklęsłe i wypukłe;
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku akumulacji szczątków org. oraz działalności żywych organizmów roślinnych (formy fitogeniczne) i zwierzęcych (formy zoogeniczne);
spotkania artyst. organizowane 1965–73 co 2 lata w Elblągu.
formy rzeźby terenu powstające w wyniku niszczącej (erozyjnej) lub budującej (akumulacyjnej) działalności wiatru,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia