formy przejściowe
 
Encyklopedia PWN
formy przejściowe, brakujące ogniwa,
formy zwykle kopalnych organizmów łączące cechy budowy 2 różnych grup systematycznych;
np. archeopteryks, forma przejściowa między gadami a ptakami; stanowią dowód ewolucji organizmów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia