Całkowe

Encyklopedia PWN

mat. w najprostszym przypadku równania całkowe postaci: oraz f(x) − λ, gdzie funkcje K(x, y) (tzw. jądro równania całkowego) i g(x) są funkcjami danymi, a f oznacza funkcję niewiadomą;
mat. równanie funkcyjne, w którym funkcja niewiadoma występuje pod znakiem całki.
mat. równania całkowe (liniowe) postaci , gdzie φ — funkcja niewiadoma, f(x) — funkcja znana, K(x, s) — funkcja znana, zw. jądrem równania całkowego;
Cauchy’ego wzór całkowy
[w. c. kosziego],
mat. jeden z podstawowych wzorów teorii funkcji analitycznych;
mat. dział matematyki stanowiący podstawę analizy matematycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia