• urb. zachowane zgrupowanie historycznych budowli miasta wraz z układem urbanistycznym sieci ulic, rynku lub planu;
 • jednostka akcentuacyjno-rytmiczna mowy;
 • dwutygodnik społ.-kult., wyd. 1932–39 (od 1937 nieregularnie jako miesięcznik) w Warszawie;
 • Zetterling
  [sẹtərliŋ]
  Mai, ur. 24 V 1925, Västerås, zm. 17 III 1994, Londyn,
  szwedzka aktorka, reżyserka i scenarzystka filmowa;
 • Zeuksis, Zeúxis, żył V–IV w. p.n.e.,
  malarz gr. z Heraklei nad Zat. Tarencką;
 • Zeus, Dzeus, gr. Zeús,
  mit. gr. najwyższe bóstwo greckiego panteonu, uosobienie suwerennej władzy;
 • kolosalny (wys. 13 m) chryzelefantynowy posąg Zeusa na tronie, wykonany ok. 435–430 p.n.e. przez Fidiasza, przy współpracy toreuty Kolotesa i malarza Panajnosa, dla świątyni w Olimpii;
 • Zeyer Julius, ur. 26 IV 1841, Praga, zm. 29 I 1901, tamże,
  pisarz czeski;
 • m. powiatowe w województwie łódzkim, na pograniczu Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Łaskiej, nad Bzurą, w Łódzkim Okręgu Przemysłowym.
 • Zgliński Daniel, właśc. D. Freudenson, ur. 23 XI 1847, Warszawa, zm. 19 V 1931, tamże,
  krytyk literacki i dramatopisarz;
 • językozn. → sylaba.
 • m. powiatowe w województwie dolnośląskim, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Niemcami, naprzeciw m. Görlitz.
 • Zgorzelski Czesław, ur. 17 III 1908, Boryczew (Nowogródzkie), zm. 26 VIII 1996, Lublin,
  historyk literatury pol., edytor;
 • Zgraja Krzysztof, ur. 20 II 1950, Gliwice,
  flecista, kompozytor, także pianista i gitarzysta;
 • Zguridi Aleksandr M., ur. 23 II 1904, Saratów, zm. 16 IX 1998, Moskwa,
  ros. reżyser i scenarzysta film.; jeden z prekursorów filmu popularnonauk. w ZSRR;
 • Zhang Ailing, Eileen Chang, pseud. Liang Jing, ur. 30 IX 1920, Szanghaj, zm. 8 IX 1996, Los Angeles,
  chiń. pisarka i tłumaczka;
 • Zhang Sengyou, Czang, Seng-ju, żył w VI w.,
  malarz chiński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia