• w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Rzeszowskim;
 • Żurawlew Jerzy, ur. 21 I 1887, Rostów n. Donem, zm. 4 X 1980, Warszawa,
  pianista i pedagog muzyczny;
 • m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Raciąskiej.
 • Żurowski Maciej, ur. 17 IX 1915, Płock, zm. 8 V 2003, Warszawa,
  romanista, tłumacz;
 • miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, na Równinie Kutnowskiej, nad Słudwią.
 • tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
 • tygodnik lit.-artyst. (początkowo także społ.-nauk.), wyd. 1897–1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik);
 • ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
 • dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
 • ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
 • Życzyński Henryk, ur. 1890, zm. 1941,
  teoretyk i historyk literatury
 • w. w woj. zachodniopomor., w pow. koszalińskim (gmina Polanów), na zachodnim skraju Pojezierza Bytowskiego;
 • literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
 • kultura muzyczna Żydów.
 • sztuka Żydów w diasporze.
 • nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
 • Żydowski Jan Andrzej, ur. po 1632, zm. po 2 IV 1721,
  poeta;
 • indoeur. język Żydów aszkenazyjskich, → jidysz.
 • teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
 • Żygliński Franciszek, ur. 15 X 1815, Kraków, zm. 31 I 1849, tamże,
  malarz, poeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia