• żyro-
  [gr. gýros ‘koło’],
  pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na związek z kołem, kręgiem, wirowaniem tego, co określa drugi człon wyrazu;
 • w. w woj. opolskim, w pow. krapkowickim (gmina Zdzieszowice), na pograniczu regionu Chełm i Kotliny Raciborskiej, u podnóża Góry Św. Anny;
 • w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na skraju Wysoczyzny Lubartowskiej;
 • Żytawa, Zittau Wymowa,
  m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Polską.
 • Żytecki Pawło, ur. 4 I 1837, Krzemieńczuk (obwód połtawski), zm. 18 III 1911, Kijów,
  ukr. językoznawca i historyk literatury;
 • Żytkow Boris S., ur. 1882, zm. 1938,
  pisarz rosyjski;
 • Żytomierz, Żytomyr, Zhytomyr,
  m. obwodowe na Ukrainie, nad rz. Teterew i jego dopływem Kamionką (dorzecze Dniepru).
 • informacja drukowana u góry strony nad tekstem: gł. tytuł dzieła lub rozdziału, w encyklopediach pierwsze lub ostatnie słowo (jego pierwsza sylaba) na stronie.
 • m. powiatowe w województwie śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy i nad Jez. Żywieckim, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
 • Żywny Wojciech, ur. 13 V 1756, zm. 21 II 1842, Warszawa,
  pedagog muz., pochodzenia czeskiego;
 • bizant. parafraza żywota Buddy, autorstwa mnicha Jana z klasztoru św. Saby w Palestynie, z poł. X w.;
 • Żywot Łazika z Tormesu, Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades,
  słynna anonimowa powiastka hiszpańska (wydana 1554, wydanie polskie 1923), będąca pierwowzorem powieści łotrzykowskiej;
 • Żywuszko Kazimierz, ur. 21 I 1924, zm. 30 VII 2013, Warszawa,
  rzeźbiarz;
 • Żyznowski Jan, ur. 1889, zm. 15 VII 1924, Paryż,
  malarz i krytyk sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia