• Żmigrodzka Maria, ur. 4 XI 1922, Piotrków, zm. 21 II 2000, Warszawa,
  historyk literatury polskiej;
 • miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w Kotlinie Żmigrodzkiej, przy ujściu Sąsiecznicy do Baryczy, na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
 • Żmijewska Eugenia, ur. ok. 1865, Podwysokie k. Humania, zm. 14 VI 1923, Warszawa,
  pisarka;
 • Żmijewski Artur, ur. 10 IV 1966, Radzymin,
  aktor.
 • Żmudziński Tadeusz, ur. 9 VI 1924, Chorzów, zm. 17 X 1992, Katowice,
  pianista i pedagog muzyczny;
 • Żmudzki Wacław, ur. 1872, Biłgoraj, zm. 1924, Lwów,
  pisarz;
 • Żmurko Franciszek, ur. 18 VII 1859, Lwów, zm. 9 X 1910, Warszawa,
  malarz;
 • m. powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Gąsawką, między Jez. Dużym Żnińskim a Jez. Małym Żnińskim.
 • Żobal Muhammad Hajdar,
  afgański teoretyk literatury, dziennikarz, → Źobal Mohammad Hajdar.
 • Żochowski-Brodzic Bronisław, ur. 30 VI 1836, Warszawa, zm. 9 V 1911, tamże,
  architekt;
 • żongler
  [fr. jongleur],
  średniowieczny wędrowny muzykant, śpiewak, tancerz; artysta cyrkowy popisujący się zręcznym podrzucaniem w górę i chwytaniem kolejno kilku przedmiotów
 • żonglerzy
  [fr. jongleur],
  średniowieczni wędrowni śpiewacy i zarazem instrumentaliści;
 • miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą (prawy dopływ Odry), na wschodnim skraju ROW.
 • Żółkiew, Żółkwa, Żowkwa, Zhovkva, 1951–91 Nesterow,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Świnią (dopływ Raty, dorzecze Bugu).
 • Żółkiewska Wanda, ur. 10 I 1912, Warszawa, zm. 26 VIII 1989, tamże,
  pisarka;
 • Żółkiewski Stefan, ur. 9 XII 1911, Warszawa, zm. 4 I 1991, tamże,
  krytyk, teoretyk i historyk literatury, publicysta;
 • Żółkowska Joanna, ur. 6 III 1950, Warszawa,
  aktorka;
 • Żółkowski, Ziółkowski, Alojzy Gonzaga Jazon, ur. 4 XII 1814, Warszawa, zm. 25 XI 1889, tamże,
  syn Fortunata Alojzego Gonzagi, aktor, śpiewak;
 • Żółkowski, Ziółkowski, Fortunat Alojzy Gonzaga, ur. 2 XI 1777, zm. 11 IX 1822, Warszawa,
  ojciec Alojzego Gonzagi Jazona, aktor;
 • Żórawski Juliusz, ur. 2 X 1898, Kraków, zm. 24 XI 1967, tamże,
  architekt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia