• Zieliński Bronisław, ur. 22 VIII 1914, Innichen (ob. San Candido, Włochy), zm. 12 III 1985, Warszawa,
  tłumacz;
 • Zieliński Gustaw, ur. 1 I 1809, Markowice (Kujawy), zm. 23 XI 1881, Skępe (ziemia dobrzyńska),
  poeta;
 • Zieliński Jerzy Ryszard, ur. 1 VI 1943, Kazimierzów, zm. 5 III 1980, Warszawa,
  malarz;
 • Zieliński Stanisław, ur. 8 V 1917, Kijów, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
  pisarz;
 • Zieliński Sylwester, ur. 1774, Warszawa, zm. 6 VI 1853, tamże,
  malarz i litograf;
 • Zieliński Tadeusz, ur. 2 II 1883, Warszawa, zm. 21 IX 1925, tamże,
  ojciec Tadeusza Bogdana, architekt;
 • Zieliński Tadeusz, ur. 14 IX 1859, Skrzypczyńce k. Humania, zm. 8 V 1944, Schöndorf (Bawaria),
  filolog klasyczny;
 • Zieliński Tadeusz Andrzej, ur. 22 V 1931, Warszawa, zm. 25 II 2012, tamże,
  muzykolog, pisarz i krytyk muzyczny;
 • Zieliński Tadeusz Bogdan, ur. 11 VII 1914, Warszawa, zm. 10 VI 1986, tamże,
  syn Tadeusza (1883–1925), architekt;
 • miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
 • miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, na Równinie Wołomińskiej, nad Długą (uchodzi do Kanału Żerańskiego), we wschodniej części aglomeracji warszawskiej.
 • w. gminna w woj. małopol. (pow. krak.), w otulinie Ojcowskiego Parku Nar., w sąsiedztwie Krakowa;
 • kabaret lit.-artyst., działający w Krakowie 1905–12 (sporadycznie do 1915) w Cukierni Lwowskiej J.A. Michalika (zw. później Jamą Michalikową);
 • → Yeşil Cam.
 • Ziembiński Zbigniew, ur. 17 III 1908, Wieliczka, zm. 18 X 1978, Rio de Janeiro,
  aktor, reżyser;
 • twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
 • Ziemny Aleksander, ur. 11 VI 1924, Kraków, zm. 13 IX 2009, Warszawa,
  poeta, prozaik, tłumacz;
 • Ziemski Andrzej, ur. 2 IX 1950, Warszawa,
  tancerz, baletmistrz, pedagog;
 • Ziemski Jan, ur. 2 I 1920, zm. 22 XII 1988, Lublin,
  malarz;
 • Ziemski Rajmund, ur. 30 VIII 1930, Radom, zm. 5 VIII 2005, Warszawa,
  malarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia