zespół miejski
 
Encyklopedia PWN
zespół miejski,
urb. element sieci osadniczej, obejmujący zgrupowanie miast i osiedli lub co najmniej 2 miasta o wzajemnych powiązaniach funkcjonalno-przestrzennych;
zespół miejski można też uważać za rodzaj świadomie formowanej aglomeracji miejsko-przemysłowej. W Polsce ustawa z 1961 o planowaniu przestrzennym zaliczyła plany zespołów miejskich do kategorii planów zagospodarowania przestrzennego zespołów jednostek osadniczych, traktując je jako całość gospodarczo-przestrzenną; do ważniejszych zespołów miejskich w Polsce zalicza się: zespół miejski Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zespoły portowo-miejskie: gdański i szczeciński, zespół miejski: warszawski, łódzki, krakowski, poznański, bydgosko-toruński, lubelski, białostocki oraz zespół miejski Wrocławia (każdy powyżej 300 tys. mieszkańców).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia