aglomeracja miejsko-przemysłowa
 
Encyklopedia PWN
aglomeracja miejsko-przemysłowa,
urb. obszar o dużym skupieniu ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych;
występuje na nim zgrupowanie miast, osiedli i zakładów produkcyjnych oraz zachodzą intensywne procesy przemieszczania osób, towarów, usług i informacji; aglomeracje miejsko-przemysłowe wykazują silne wewn. i zewn. powiązania z infrastrukturą techn. oraz społ.; pod względem adm. są najczęściej podzielone na gminy miejskie i wiejskie z dominującą rolą funkcjonalno-przestrzenną dużego miasta tworzącego ich centrum, które otacza pierścień gmin wiejskich spełniających funkcje zaopatrzenia aglomeracji miejsko-przemysłowej w produkty rolno-ogrodnicze (np. Warszawa w aglomeracji miejsko-przem. warszawskiej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia