strefa podmiejska
 
Encyklopedia PWN
strefa podmiejska,
urb. obszar otaczający miasto, aglomerację lub zespół miejski, z którym łączą go liczne wzajemne powiązania funkcjonalno-przestrzenne, np. dojazdy do pracy, lokalizacja urządzeń techn., upraw rolnych, miejsc usług handl. i wypoczynku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia