miasto satelita
 
Encyklopedia PWN
miasto satelita,
urb. typ miasta o pewnym stopniu samowystarczalności pod względem usług i zatrudnienia, ale uzależnionego w zakresie usług wyższego rzędu (nauka, kultura) i administracji od innego większego pobliskiego miasta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia