• wodnik, Rallus aquaticus,
  ptak z rodziny chruścieli, zamieszkujący brzegi nawet niewielkich zbiorników wodnych o brzegach z gęstą roślinnością, leżących w strefie umiarkowanej Europy i Azji oraz w północnej Afryce;
 • grupa fizjol. mikroorganizmów zdolnych do wykorzystywania wodoru jako źródła energii;
 • anat. rozszerzenie przełyku niektórych ptaków;
 • Wolski Tadeusz, ur. 21 II 1924, Warszawa, zm. 11 III 2005, Dańków k. Warszawy,
  hodowca roślin;
 • Wolski Tadeusz, ur. 26 II 1890, Warszawa, zm. 21 VI 1959, Łódź,
  zoolog, limnolog;
 • zool. → torbacze.
 • workowce, Ascomycota,
  najliczniejsza gromada grzybów;
 • bot. → hoja.
 • woskownica, Myrica,
  rodzaj z rodziny woskownicowatych (Myricaceae);
 • zootechn. wybrakowany plaster pszczeli (tzw. susz woskowy) przeznaczony do wytopu w celu pozyskania wosku;
 • anat. wydzielina gruczołów woskowinowych i łojowych w przewodzie słuchowym zewn., → woskowina.
 • anat. część → żołądka.
 • wrotki, Rotifera (Rotatoria),
  typ wodnych, wolno żyjących lub osiadłych bezkręgowców;
 • ekol. rośliny o ściśle określonych wymaganiach siedliskowych i biocenotycznych;
 • roln. w fitopatologii rośliny (gatunki, odmiany, klony) niezawodnie reagujące charakterystycznymi objawami na zakażenie przez określone patogeny roślin, zwłaszcza wirusy;
 • wstęgówka, Catocala,
  rodzaj motyli z rodziny sówkowatych;
 • wstęgówka, Cepola rubescens,
  ryba z rzędu okoniokształtnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia