• transkrypcja
  [łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
  genet. proces syntezy RNA, podczas którego na matrycy DNA jest syntetyzowana komplementarna nić RNA;
 • translacja
  [łac. translatio ‘przeniesienie’],
  genet. drugi etap biosyntezy białka, podczas którego, na podstawie informacji zapisanej w nici mRNA, jest syntetyzowany polipeptyd.
 • fizjol. zespół procesów fiz. i chem. prowadzących do rozdrobnienia, a następnie do rozłożenia pokarmu pod wpływem enzymów na proste związki chemiczne, które stanowią materiał energ. i budulcowy komórek organizmu;
 • łow. broń myśliwska → trójlufka.
 • łow. odciski nóg zwierzyny na ziemi lub śniegu;
 • zool. → róg Trytona.
 • cięcie pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;
 • tuberkulina
  [łac.],
  mieszanina białek i polisacharydów uzyskanych z prątków gruźlicy typu ludzkiego (Mycobacterium tuberculosis);
 • bot., anat. okrywa wierzchołka wzrostu pędu roślin lub szyi korzenia (zwykle włóknista) niektórych roślin.
 • tur, Bos primigenius,
  wymarły gat. ssaka z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich;
 • turban, Turbo,
  rodzaj ślimaków z rzędu dwuprzedsionkowców;
 • twardziel, twarde drewno,
  bot. wewn., starsza część drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się między bielem a rdzeniem, pełniąca funkcje mech.;
 • tygrys, Panthera tigris,
  największy ssak drapieżny z rodziny kotowatych, blisko spokrewniony z lwem, lampartem i jaguarem; zamieszkuje lasy południowo-wschodniej Azji, od Indii po południowo-wschodnią Rosję, wschodnie Chiny, Wietnam i Sumatrę, często w zacienionych, gęstych zaroślach w sąsiedztwie wody;
 • typ
  [łac. < gr.],
  łac. phylum,
  biol. kategoria taksonomiczna w systematyce zwierząt i roślin, obejmująca organizmy o jednakowym planie budowy anatomicznej i zbliżonym schemacie rozwoju osobniczego, przynajmniej w niektórych stadiach rozwojowych;
 • tytan, Titanus giganteus,
  chrząszcz z rodziny kózkowatych;
 • med. potoczna nazwa → nadwrażliwości.
 • uniwersalia
  [łac.],
  biol. uwarunkowane dziedzicznie behawioralne reakcje człowieka wyrażające ubocznie, w jednakowy w danym kontekście i niezamierzony sposób, emocjonalny stan nadawcy i mające istotne znaczenie w bezsłownym porozumiewaniu się ludzi, niezależnie od rasy, grupy etnicznej i kultury (np. mimika).
 • med. → immunizacja.
 • biol. proces umożliwiający ukierunkowanie percepcji na odbiór bodźców, które są przedmiotem aktualnego zainteresowania, a także usprawniający nadzór nad wykonywanymi zadaniami i ich zgodnością z programem;
 • VDRL odczyn, test VDRL, ang. Veneral Disease Research Laboratory,
  test diagnostyczny służący do wykrywania reagin kiłowych (nazwa od skrótu angielskiego firmy, w której został oprac.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia