trzebież
 
Encyklopedia PWN
trzebież,
cięcie pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach dojrzewających i dojrzałych;
obejmuje wycinanie niektórych drzew w celu przyspieszenia przyrostu i polepszenia jakości drewna drzew pozostających oraz poprawy stanu sanitarnego i odporności całego drzewostanu. Przy zastosowaniu metody selekcji negatywnej podczas trzebieży usuwa się drzewa wadliwe, chore i obumierające; nowocześniejsze metody selekcji polegają na wyborze drzew dorodnych i na trwałym ich oznaczeniu, a następnie wyznaczeniu do ścinki drzew utrudniających rozwój drzew doborowych; zależnie od tego, w której warstwie drzewostanu prowadzi się cięcia, rozróżnia się trzebież górną i dolną; trzebież górna dotyczy gł. górnych warstw drzewostanu, tzw. drzewostanu panującego; trzebież dolna obejmuje przede wszystkim warstwy dolne, tworzące tzw. drzewostan opanowany; w Polsce jako obowiązujące przyjęto zasady trzebieży selekcyjnej polegającej na usuwaniu drzew przeszkadzających wybranym drzewom dorodnym oraz sprzyjającym im drzewom pożytecznym. W zależności od fazy, w której jest wykonywane cięcie, wyróżnia się trzebież wczesną (wykonywaną w fazie żerdziowiny i drągowiny, kiedy u drzew następuje kulminacja przyrostu wysokości), i trzebież późną (jest wykonywana w fazie drzewostanu dojrzewającego po osiągnięciu kulminacji przyrostu wysokości); terminowość i sposób wykonania trzebieży ma decydujący wpływ na stan drzewostanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia