uniwersalia
 
Encyklopedia PWN
uniwersalia
[łac.],
biol. uwarunkowane dziedzicznie behawioralne reakcje człowieka wyrażające ubocznie, w jednakowy w danym kontekście i niezamierzony sposób, emocjonalny stan nadawcy i mające istotne znaczenie w bezsłownym porozumiewaniu się ludzi, niezależnie od rasy, grupy etnicznej i kultury (np. mimika).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia