• fizjol. stan wstępnego (przygotowawczego) pobudzenia kory mózgu zwierząt i człowieka, niezbędny dla procesów uwagi, percepcji (spostrzeganie) i właściwego wykonywania czynności ruchowych;
 • zagęstniki, substancje zagęszczające,
  w technologii żywności i żywieniu człowieka związki wielkocząsteczkowe wykazujące zdolność wiązania wody, w wyniku czego zwiększają znacznie lepkość ośrodka i tworzą żele.
 • pas zaoranego pola szerokości kilku lub kilkunastu skib, oddzielony od sąsiedniego z. bruzdą.
 • zool. rodzaj ślimaków; → aplyzja.
 • zool. gatunek ryby; → tasza.
 • roln. sposób nawadniania (nawadnianie zalewowe),
 • zanokcica, zw. rutą skalną, Asplenium,
  rodzaj roślin z rodziny zanokcicowatych, z ok. 700 gat., ze strefy umiarkowanej i międzyzwrotnikowej;
 • med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
 • fizjol. wniknięcie plemnika do jaja stanowiące pierwszy etap zapłodnienia.
 • zaplemnienie, inseminacja,
  zootechn. wprowadzenie nasienia do dróg rodnych samicy;
 • zaraza, Orobanche,
  rodzaj pasożytniczych roślin zielnych z rodziny zarazowatych (Orobanchaceae);
 • zarodek, embrion,
  zool. powstały w wyniku zapłodnienia lub partenogenezy organizm zwierzęcy na pierwszym etapie cyklu rozwojowego;
 • bot. u roślin nasiennych zawiązek rośliny, rozwijający się w nasionie;
 • zarodkowa tarczka, skutelum, skutellum,
  bot. wyspecjalizowany organ wchłaniania w zarodku u traw (także u zbóż);
 • zool. dwuwarstwowy twór powstający w czasie rozwoju owodniowców z węzła zarodkowego;
 • anat. jamy w kościach czaszki ssaków łożyskowych wypełnione powietrzem i połączone z jamą nosową.
 • anat. jamy i zagłębienia o różnej budowie i różnym przeznaczeniu wewnątrz narządów i tkanek
 • Zawadzki Aleksander, właśc. Józef Antoni Zawadzki, ur. 6 V 1798, Bielsk (Śląsk Cieszyński), zm. 5 VI 1868, Brno (Morawy),
  przyrodnik;
 • ziarenkowce, ziarniaki,
  bakterie o kształcie kulistym;
 • zool. mól ziarniak (→ molowate).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia