westfalski pokój
 
Encyklopedia PWN
zawarty 1648 między cesarstwem a Francją i jej stronnikami (w Münster) oraz cesarstwem a Szwecją (w Osnabrück); zapewnił luteranom i kalwinom wolność wyznania, uznał faktyczną niezależność książąt niemieckich od cesarza, zatwierdził oderwanie się Szwajcarii i Niderlandów od cesarstwa, Francji przyznał Alzację, Metz, Toul i Verdun, Szwecji — Wismar, sekularyzowane biskupstwa: bremeńskie bez Bremy i werdeńskie oraz część Pomorza Zachodniego. Pokój westfalski ugruntował rozbicie Niemiec, umocnił pozycję Szwecji na Morzu Bałtyckim, Francję wysunął na czoło mocarstw europejskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia