solwatacja
 
Encyklopedia PWN
solwatacja
[łac.],
oddziaływanie cząsteczek rozpuszczalnika z jonami lub cząsteczkami substancji rozpuszczonej, prowadzące do powstania połączeń zw. solwatami;
solwatacja zachodzi zazwyczaj wskutek wzajemnego przyciągania się (siłami elektrostat.) polarnych cząsteczek rozpuszczalnika i jonów lub polarnych cząsteczek substancji rozpuszczonej; solwatację w roztworach wodnych nazywa się hydratacją, a tworzące się połączenia hydratami; solwatacja może zachodzić w układach koloidowych (koloid liofilowy) wskutek oddziaływania cząsteczek ośr. dyspersyjnego na cząstki fazy rozproszonej; przyjmuje się, że w roztworach, w których przebiega jonizacja cząsteczek zachodzi solwatacja elektronów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia