solwatami

Encyklopedia PWN

solwaty
[łac.],
połączenia chem. powstałe wskutek solwatacji; mogą mieć stały lub zmienny skład; niektóre wydzielane z roztworu w postaci krystal., np. hydraty.
solwatacja
[łac.],
oddziaływanie cząsteczek rozpuszczalnika z jonami lub cząsteczkami substancji rozpuszczonej, prowadzące do powstania połączeń zw. solwatami;
Taube Henry, ur. 30 XI 1915, Neudorf (prow. Saskatchewan, Kanada), zm. 16 XI 2005, Palo Alto (stan Kalifornia),
chemik amerykański, pochodzenia kanadyjskiego;
związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia