zol
 
Encyklopedia PWN
zol, roztwór koloidowy, roztwór koloidalny,
trwała mieszanina cząstek koloidalnych rozproszonych w fazie ciekłej (dyspersyjny układ);
fazą rozproszoną może być ciecz (liozole, emulsoidy), ciało stałe (liozole, suspensoidy) lub gaz (piany); fazą rozpraszającą może być woda (hydrozole) lub ciecz org. (organozole, wśród których zależnie od rodzaju cieczy rozróżnia się etanozole, benzenozole itp.). Z. można otrzymać metodami dyspersyjnymi — przez rozdrabnianie większych cząstek (np. mielenie w młynach), metodami kondensacyjnymi — poprzez skupianie mniejszych elementów, jak cząsteczki lub atomy, w wyniku reakcji chem. lub tworzenia micel. Z. mogą być tworzone również przez wielkocząsteczkowe związki org. (białka), których pojedyncze cząsteczki mają dostatecznie duże rozmiary. Odpowiada to podziałowi z. na dyspersyjne, asocjacyjne i cząsteczkowe. Inny często spotykany podział na z. liofilowe i liofobowe opiera się na oddziaływaniach cząstek składnika rozproszonego z ciekłym ośr. dyspersyjnym. Charakterystyczne dla z. są efekty związane z rozmiarem, kształtem i ładunkiem cząstek fazy rozproszonej oraz ich oddziaływaniem z cząsteczkami rozpuszczalnika, np. ruchy Browna, zjawisko Tyndalla (koloid).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia