peptyzacja
 
Encyklopedia PWN
peptyzacja
[gr.-łac.],
przejście żelu lub osadu w zol;
zachodzi pod wpływem roztworów elektrolitów lub w wyniku przemywania (np. wodą) świeżo strąconych osadów albo w wyniku zmieszania rozdrobnionej substancji gruboziarnistej z fazą rozpraszającą w obecności niewielkich ilości tzw. peptyzatorów — substancji ułatwiających rozdrobnienie do stanu koloidowego; niekiedy peptyzaja może być spowodowana ogrzaniem; peptyzacja jest procesem odwrotnym do koagulacji; stanowi jedną z dyspersyjnych metod otrzymywania koloidów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia