przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne
 
Encyklopedia PWN
przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne,
szczególna sytuacja prawna określonej grupy urzędników państw. (występujących w imieniu państwa za granicą), polegająca gł. na wyłączeniu ich spod jurysdykcji sądów i władz państwa przyjmującego oraz korzystaniu przez nich z prawnych przywilejów, zwłaszcza celnych i podatkowych, w celu zapewnienia im bezpiecznego i swobodnego wykonywania funkcji urzędowych w interesie państwa wysyłającego.
Przywileje i immunitety dyplomatyczne opierały się niemal wyłącznie na międzynar. prawie zwyczajowym, skodyfikowanym dopiero 1961 w Wiedniu (konwencja o stosunkach dyplomatycznych); uzupełnieniem konwencji wiedeńskiej z 1961 jest konwencja o misjach specjalnych z 1969; podstawę przywilejów i immunitetów konsularnych stanowiły, oprócz prawa zwyczajowego, od dawna zawierane konwencje dwustronne; kodyfikacją wielostronną jest wiedeńska konwencja o stosunkach konsularnych z 1963. Uzupełnieniem norm prawa międzynar. w tej dziedzinie są zasady kurtuazji międzynar. oraz normy prawa wewnętrznego. Przyznawanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych jest uzależnione zwykle od wzajemności, naruszenie ich powoduje retorsję (odwet). Z przywilejów dyplomatycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu korzystają dyplomatyczni przedstawiciele państw obcych i zamieszkałe z nimi rodziny, kurierzy dyplomatyczni oraz oficjalni delegaci państw na sesje organizacji międzynar. i ważniejsze konferencje międzynarodowe. Analogiczne przywileje przysługują, w razie pobytu na terytorium obcego państwa, głowie państwa oraz szefowi i członkom rządu, niektórym funkcjonariuszom międzynar. (np. Sekretarz Generalny ONZ i jego zastępcy, sędziowie Międzynar. Trybunału Sprawiedliwości). Przywileje dyplomatyczne obejmują przede wszystkim: 1) nietykalność osobistą; 2) immunitet jurysdykcyjny (pełny w sprawach karnych, z pewnymi wyjątkami w sprawach cywilnych i adm.); 3) nietykalność korespondencji; 4) nietykalność lokalu urzędowego oraz rezydencji; 5) zwolnienie od podatków bezpośrednich, ceł, świadczeń osobistych i rzeczowych; 6) uprawnienia natury protokolarnej (zróżnicowane zależnie od rangi danej osoby). Zakres przywilejów konsularnych opartych od dawna na tzw. koncepcji funkcjonalnej, przysługujących konsulom wszystkich klas oraz innym funkcjonariuszom konsularnym, jest węższy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia