odwet
 
Encyklopedia PWN
odwet,
w stosunkach międzynar. zastosowanie przez państwo środków pokojowego nacisku w stosunku do innego państwa naruszającego jego interesy;
do odwetu zalicza się: 1) retorsje — zastosowanie przez państwo, w odpowiedzi na nieprzyjazne, ale zgodne z prawem międzynar. akty innego państwa, środków polegających na zastosowaniu takich samych lub podobnych aktów (np. odmowa udzielenia wizy); 2) represalia — zastosowanie w odpowiedzi na bezprawną działalność innego państwa takich samych lub podobnych środków, tzn. bezprawnych, lecz usprawiedliwionych w konkretnej sytuacji uprzednią bezprawną działalnością drugiego państwa; w stosowaniu represaliów obowiązuje zasada proporcjonalności.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia